Jedan, jedini - Radio 1

-

IMPRESUM

Naziv medija : Radio Jedan

Poslovno ime: Media Advertising d.o.o. za marketing i propagandu, Beograd

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 306, Beograd, Srbija

Glavni i odgovorni urednik: Predrag Jovanović

Telefon: +381 60 042 23 55

E-mail: mediaadvertising2011@gmail.com

Izvršavanje obaveza koje Radio Jedan ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnom informisanju i medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije

 

Registracioni broj medija: I-0048